" Olie gerelateerd afval, uw zorg onze Specialiteit "

Tankreiniging

Naast de inzameling van afvalstoffen zijn wij ook zeer actief op het gebied van het reinigen van ondergrondse en bovengrondse tanks. Sinds 1980 hebben wij al tienduizenden tanks behandeld.  Wij beschikken over een gaspak t.b.v. de reiniging. We reinigen veel voorkomende tanks zoals zoals diesel- en huisbrandolietanks.

Vanwege de diversiteit in opslag tanks en de invloed die dit heeft op de manier van aanpak en een correcte prijs, verzoeken wij u contact op te nemen met een van onze medewerkers. Deze zal u een aantal specifieke vragen stellen waarna een gepaste offerte per mail of post wordt toegezonden.

 

Wubben Handelsmij B.V.
Tussenriemer 21
4704 RT Roosendaal
0165-555888

info@wubben.nl