" Olie gerelateerd afval, uw zorg onze Specialiteit "

Mag men de afgewerkte olie verstoken?

Nee, afgewerkte olie moet worden ingezameld door een bedrijf met een inzamelvergunning voor afgewerkte olie. Hij heeft als plicht de ingezamelde afvalolie separaat te houden en aan te bieden bij een eindverwerker die deze opnieuw verwerkt tot smeer- of andere systeem olie producten. (cradle to cradle)