" Olie gerelateerd afval, uw zorg onze Specialiteit "

Boorolie

Boor-, snij-, slijp- en walsolie (boorolie) afvoeren

Boor-, snij-, slijp- en walsolie (beter bekend als boorolie) zijn oliehoudende vloeistoffen die bij de bewerking van metalen en kunststoffen zijn toegepast. En (voor zover nodig) van metaal- en/of kunststofverontreinigingen zijn ontdaan.

Boor-, snij-, slijp- en walsolie bestaat uit olie, water en/of emulsies en verder de oliehoudende fractie die door verwerking van boor-, snij-, slijp- en walsolie is verkregen.

Boorolie en Boor-, snij-, slijp- en walsolie

Boorolie bij metaalbewerking

Reinigen van machines

Wubben kan naast de inzameling van boorolie ook zorgen voor het reinigen van de machines en opvangbakken. Dit gebeurd met behulp van onze vacuümwagens die ook moeiteloos allerlei residu kunnen opzuigen. Deze vacuümwagens worden ook gebruikt voor de inzameling van olie/water/slib.


Landelijk afvalplan 2/Sectorplan 61 Boor-, snij-, slijp- en walsolie

I Afbakening

Boor-, snij-, slijp- en walsolie zijn oliehoudende vloeistoffen die bij de bewerking van metalen en kunststoffen zijn toegepast en, voorzover nodig, van metaal- en/of kunststofverontreinigingen zijn ontdaan. Boor-, snij-, slijp- en walsolie bestaat uit olie, water en/of emulsies.

De oliehoudende fractie die door verwerking van boor-, snij-, slijp- en walsolie is verkregen valt ook onder dit sectorplan.

II Minimumstandaard voor verwerking

De minimumstandaard voor de verwerking van boor-, snij, slijp- en walsolie is scheiden van de olie- en de waterfractie. De minimumstandaard voor de verwerking van vrijkomende de oliefractie is ‘andere nuttige toepassing’ (bijvoorbeeld hoofdgebruik als brandstof of als reductiemiddel in de hoogovens). Hoofdgebruik als brandstof is alleen toegestaan binnen inrichtingen waarin emissiebeperking is gereguleerd in specifieke regelgeving en/of daarop gebaseerde vergunningen. Het voorgaande betekent dat verwerken van boor-, snij, slijp- en walsolie tot brandstoffen voor motoren van voer- en vaartuigen niet is toegestaan. Hiertoe worden in vergunningen van verwerkers van boor-, snij, slijp- en walsolie zo nodig sturingsvoorschriften opgenomen om afzet als brandstof voor motoren van voer- en vaartuigen of andere mobiele toepassingen of vormen van inzet buiten inrichtingen te voorkomen.

Als alternatief voor afscheiden van de oliefractie is inzet van de emulsie als reductiemiddel bij hoogovens eveneens toegestaan. In alle gevallen is de minimumstandaard voor de waterfractie die ontstaat na verwerking van boor-,, snij, slijp- en walsolie lozen na zuivering.

Zie voor verdere informatie Sectorplan 61 (onderdeel Landelijk Afval Plan LAP).

Indicatief overzicht van Euralcodes:
120106; 120107; 120108; 120109; 120110; 120118; 120119; 130104; 130105

Heeft u nog meer vragen over boorolie? Dan staan onze oliespecialisten u graag te woord. Dit kan via de contactpagina, per telefoon of onze nieuwe online chat.

Het is vanaf nu mogelijk om u aan te melden voor het Wubben klantportaal. Aanmelden
+