" Olie gerelateerd afval, uw zorg onze Specialiteit "

Brandstofrestanten

Brandstofrestanten afvoeren

Wubben kan naast de inzameling van afgewerkte olie ook uw brandstofrestanten afvoeren, dit kan in één inzameling. Wij hebben diverse tankwagens met verschillende compartimenten waardoor inzameling van verschillende afvalstromen tegelijk kan plaatsvinden. Zo heeft u maar één keer één bedrijf over de vloer, wel zo makkelijk. Benzine en diesel zamelen wij daarnaast zoveel als mogelijk apart in, dit bevordert het proces voor hergebruik. Kortom: Afvoeren brandstofrestanten? Bel Wubben en wij regelen het direct voor u!

afvoeren brandstofrestanten

Foto tijdens inzameling

Wubben doet meer dan alleen het afvoeren van brandstofrestanten

Naast het afvoeren van brandstofrestanten, zamelen wij ook allerlei andere soorten oliehoudend afval in. Denk hierbij aan koelvloeistofremvloeistofen, oliefilters en afvalolie.  Daarnaast beschikken wij ook nog over moderne vacuümwagens die olie/water/slib putten kunnen legen en schoonmaken.

Lege (vervuilde) of volle emballage kunnen wij ophalen met een van onze bakwagens. Indien u dit wenst, kunnen wij ook weer lege vaten voor u meenemen.

Landelijk afvalplan 2/Sectorplan 59 Vloeibare brandstof- en olierestanten

I Afbakening

Vloeibare brandstof- en olierestanten zijn niet-gebruikte oliën (bijvoorbeeld smeerolie) en partijen olie en brandstof die niet aan de specificaties voldoen (off-spec partijen). Het betreft zowel minerale als synthetische olie. Afvalolie die ontstaat bij de lediging of reiniging van opslagtanks voor olieproducten valt ook onder dit sectorplan, tenzij het gaat om afvalolie als onderdeel van oliehoudende waswaters.

II Minimumstandaard voor verwerking

De minimumstandaard voor het verwerken van olierestanten en vloeibare brandstof restanten is ‘andere nuttige toepassing’ (bijvoorbeeld hoofdgebruik als brandstof).

Zie voor verdere informatie Sectorplan 59 (onderdeel Landelijk Afval Plan LAP).

Indicatief overzicht van Euralcodes:
050105; 120106; 120107; 120110; 120119; 130701; 130702; 130703; 190207; 200126

Afvoeren brandstofrestanten kan door de opdracht telefonisch of via het bestelformulier door te geven. Heeft u nog meer vragen over brandstofrestanten afvoeren? Dan staan onze oliespecialisten u graag te woord. Dit kan via de contactpagina, per telefoon of onze nieuwe online chat.

Het is vanaf nu mogelijk om u aan te melden voor het Wubben klantportaal. Aanmelden
+