" Olie gerelateerd afval, uw zorg onze Specialiteit "

Oliefilters

I Afbakening
Oliefilters worden toegepast voor de zuivering van smeerolie en hydraulische oliën in voertuigen, vaartuigen en machines. Tijdens het gebruik wordt de olie aangetast door onder andere roet, metaaldeeltjes en stof. Het oliefilter zuivert de olie van zwevende deeltjes. Het oliefilter raakt na enige tijd verzadigd en vervangen. Oliefilters bestaan uit metaal, papier/karton, olie en kunststof/rubbers.

II Minimumstandaard voor verwerking
De minimumstandaard voor het verwerken van oliefilters is recycling van de metalen en verbranden van de olie en restfracties. De recycling van de metalen mag ook plaatsvinden door het ten behoeve van recycling terugwinnen van de metaalfractie uit de reststoffen van een installatie waarin de oliefractie wordt ingezet als brandstof (waaronder R1-AVI’s).

Zie voor verdere informatie Sectorplan 55 (onderdeel Landelijk Afval Plan LAP).

Indicatief overzicht van Euralcodes
150202; 160107

Het is vanaf nu mogelijk om u aan te melden voor het Wubben klantportaal. Aanmelden
+