" Olie gerelateerd afval, uw zorg onze Specialiteit "

Afgewerkte Olie

Afgewerkte of afvalolie afvoeren

Wubben is al ruim 50 jaar specialist en marktleider in het milieuverantwoord inzamelen en recyclen van afgewerkte olie. Afgewerkte olie (of afvalolie volgens Wikipedia) betreft de gebruikte olie uit een diversiteit van machines. Denk hierbij aan auto’s, windmolens, landbouwvoertuigen, vliegtuigen maar ook bijvoorbeeld gebruikte transformatorolie behoort tot afgewerkte olie.

Prijs of opbrengst Afgewerkte olie of Afvalolie

Gezien de ruwe olieprijzen al geruime tijd zeer laag zijn, is er weinig vraag naar afvalolie. Door deze ontwikkeling krijgt u geen geld meer voor uw afvalolie, maar moet u hiervoor een geringe vergoeding betalen. Heeft u meer dan 5000 liter? Neem dan contact op met een van onze oliespecialisten, mogelijk kan uw partij afvalolie alsnog een geringe vergoeding opbrengen.

Inzameling van afval olie maar ook afgewerkte olie en oliehoudend afval

Bemonstering tijdens inzamelen

Wubben doet veel meer dan Afgewerkte olie

Naast de inzameling van afvalolie, waarin wij al meer dan 50 jaar zijn gespecialiseerd, zamelen wij ook divers ander oliehoudend afval in. Denk hierbij aan brandstofrestanten, koelvloeistof, remvloeistof en oliefilters.  Daarnaast beschikken wij ook nog over moderne vacuümwagens die olie/water/slib putten kunnen legen en schoonmaken.

 Recycling Afgewerkte olie en oliehoudend afval

Alle afvalolie die door Wubben is ingezameld wordt gerecycled. Dit gebeurd op de raffinaderij van onze moedermaatschappij AVISTA OIL in Duitsland. Zodra de olie bij Wubben is binnengekomen wordt het opgeslagen in een van onderstaande tanks om vervolgens per schip getransporteerd te worden naar AVISTA OIL in Duitsland.

Afgewerkte olie tankpark Wubben afvalolie Roosendaal - oliehoudend afval

Tankpark afgewerkte olie bij Wubben in Roosendaal

II Minimumstandaard voor verwerking

De minimumstandaard voor het verwerken  is regenereren tot basisolie. Zie voor verdere informatie Sectorplan 56 (onderdeel Landelijk Afval Plan LAP).

Indicatief overzicht van Euralcodes:
120110; 130109; 130110; 130111; 130112; 130113; 130204; 130205; 130206; 130207; 130208; 130306; 130307; 130308; 130309; 130310; 200126

Onze acceptatievoorwaarden vindt u hier

Heeft u nog meer vragen over afgewerkte olie? Dan staan onze oliespecialisten u graag te woord. Dit kan via de contactpagina, per telefoon of onze nieuwe online chat.

Het is vanaf nu mogelijk om u aan te melden voor het Wubben klantportaal. Aanmelden
+